Naše - Vaše hodnoty

Naši zaměstnanci jsou základem naší výkonnosti. Jejich odborné znalosti, úsilí a angažovanost jsou klíčem k naší výkonnosti a úspěchu. Pro podporu těchto kvalit vytváříme pracovní klima, které našim zaměstnancům vždy dává odvahu a možnosti dalšího osobního a profesního rozvoje ve stimulujícím prostředí naší globální a multikulturní společnosti.

Abychom zajistili jednotný, konzistentní a uvědomělý obraz naší společnosti, jsou tyto tři hodnoty zásadní normou pro všechny naše pobočky na celém světě. Představují základ našich interakcí se zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci.